HASIČSKÉ DESATERO

              1.   Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen

                    povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

              2.   Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,

                    nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

              3.   Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej

                     se v nebezpečí a  dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

              4.   Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvo-

                     lili, očekávají od tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

              5.   Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď

                    se jich povznést.

              6.   Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná

                              a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

              7.   Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale

                    zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

              8.   Nevyvolávej ve spolku různic,sporů a pohoršení,ale přičiň se kvůli dobré

                    věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

              9.   Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že

                    nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale

                    zařízení, jehož odznak nosíš.

            10.   Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak

                    budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

 

 

 

 

Obsah: Titulní strana, Historie, Fotogalerie, Mladí hasiči, Povodně, Hasičské desatero, Odkazy